Ověřit dostupnost domény:

Dedicated server
vše co potřebujete pro vaše internetové aktivity
Nonstop podpora: +420 910 256 256

Jsme si plně vědomi důležitosti aplikací, eletronické pošty a dalších sytémů našich zákazníků. Pro zajištění dostupnosti děláme maximum - provádíme proaktivní monitoring, díky kterému předcházíme většině výpadků.Dohledové centrum

Provozní zatížení

Každý náš server je zařazen do našeho dohledového software, ve kterém operátor sleduje nejrůznější parametry, které jsou klíčové pro bezproblémový běh serveru: zatížení CPU, síťové karty, vytížení pamětí, teploty jednotlivých prvků serveru, load usage, stav pevných disků a další parametry, ze kterých lze vyčíst trendy v provozu serveru.


Hardware

Každý HW má svou životnost a bohužel i chybovost - již při výběru hardwaru dbáme na kvalitu, jedině díky které lze dosáhnout dlouhodobě maximální dostupnosti. Zároveň sledujeme základní parametry hardware: běh větráčků, napájecí parametry, teploty komponent a další.


Bezpečnost a reakční doba

Každý náš server procházi pravidelně skrze ruce našich techniků, kteří se starají o maximální zabezpečení jednotlivých částí používaného softwaru - aktualizace software, patche, bezpečnostní politika atp.


V případě, že nastane neočekávaná situace výpadku služby, případně celého serveru, je o tomto stavu okamžitě informován aktivní operátor, který neprodleně zahájí řešení.


Pokud je příčina v software a lze ji řešit vzdáleně, zahájí okamžitě nápravu situace, pro zajištění opětovné dostupnosti služby. V případě, že si situace žádá zásah přímo u serveru, vyšle servisního technika, který situaci vyřeší přímo u serveru - garantujeme reakční dobu ve špičce do 15 minut, mimo špičku a o víkendech do 25 minut od indikace problému.


Velký důraz klademe na minimalizaci naší reakční doby na kritické situace, které vyžadují zásah technika, případně aktivního operátora.


Veškeré výpadky služeb jsou podrobně zaznamenány, přičemž po vyřešení výpadku je vždy provedena analýza jeho příčín a je hledáno řešení, které předchází opakování podobné situace.


V případě indikace nefunkční služby informuje monitoring aktivního operátora formou SMS zprávy a následně monitorovací server zprrostředkuje volání přímo technikovi, který začne situaci obratem řešit.